Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson three

1 1.125

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

 

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

bag: cặp, túi, balo

door: cửa ra vào

window: cửa sổ

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

 Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Open the book!

What's this?

What's this?

It's a book.

Open the book.

Close the book.

What's this?

What's this?

It's a door …

What's this?

What's this?

It's a bag …

What's this?

What's this?

It's a window…

Dịch:

Mở cuốn sách ra!

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cuốn sách

Mở cuốn sách ra.

Đóng cuốn sách lại

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cái cửa ra vào…

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cái ba lô…

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là cửa sổ …

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson four

Đánh giá bài viết
1 1.125
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm