Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 10: Lesson three

5 461

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 10: Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three Song Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

square: hình vuông

circle: hình tròn

triangle: hình tam giác

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

It's a square!

It has four sides.

They're all the same.

It has four sides.

They're all the same.

It's a square!

It doesn't have sides.

It's smooth and round …

It's a circle!

It has three sides.

Just one, two, three …

It's a triangle!

Dịch:

Nó là một hình vuông!

Nó có 4 cạnh.

Chúng giống nhau

Có 4 cạnh.

Tất cả chúng giống nhau.

Nó hình vuông!

Nó không có cạnh.

Nó trơn tru và vòng tròn …

Nó là một hình tròn!

Nó có 3 cạnh

Một, hai, ba …

Nó là hình tam giác!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 10: Lesson four

Đánh giá bài viết
5 461
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm