Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson five

1 597

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Look at the picture. Talk about the animal.

2. Read and listen to the poem.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

What am I?

I am an animal at the zoo.

Listen now, this is true.

I'm big and grey. My tongue is red.

I have two big ears on the side of my head.

My nose is long, my legs are too,

My head is big – as big as you!

I like to eat under a tree.

There's lots of food for me.

So what am I? Do you know?

I'm an elephant and I'm saying "hello!"

Dịch:

Tôi là gì?

Tôi là một con vật trong vườn thú.

Bây giờ lắng nghe, đây là sự thực.

Tôi lớn và màu xám. Lưỡi của tôi màu đỏ.

Tôi có 2 cái tai lớn ở hai bên đầu.

Mũi của tôi rất dài, chân của tôi cũng vậy,

Đầy của tôi lớn- lớn như bạn!

Có nhiều thức ăn cho tôi.

Vì vậy tôi là gì? Bạn có biết không?

Tôi là một chú voi và tôi đang nói " Xin chào!"

3. Read again. Write (true) or F (false)

1. The elephant is big. __T___

2. The elephant has two hands. ____

3. The elephant is black and white. ____

4. The elephant has a long nose. ____

Hướng dẫn:

2. The elephant has two hands. __F__

3. The elephant is black and white. __F__

4. The elephant has a long nose. _T___

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 597
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm