Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson three

2 354

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Three. Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen , point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

tiger: hổ

snake: rắn

parrot: vẹt

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Let's go to the zoo!

Hear the tigers growl, growl,

Growl, growl, growl, growl.

Hear the tigers growl, growl.

Hip, hip, hip hooray!

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

What about you, you , you?

You can come too, too, too.

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

Hear the snackes hiss, hiss, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Hear the parrots squawk, squawk, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Dịch:

Hãy tới vườn thú.

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ,

Grừ, grừ, grừ, grừ

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ

Hip, hip, hip, hoan hô!

Hãy tới vườn thú, vườn thú,vườn thú!

Bạn thì sao???

Bạn cũng có thể đến.

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú!

Hãy nghe con sắn hiss, hiss…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Hãy nghe con vẹt squawk, squawk…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson four

Đánh giá bài viết
2 354
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm