Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson four

1 462

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson four được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

pig: lợn/ heo

fig: quả sung

pin: ghim

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

A big, big pin

And a big, big fig.

Keep the big pin.

Give the fig to a pig.

Dịch:

Một cái ghim lớn, lớn

Và một quả sung lớn, lớn

Giữ cái ghim lớn

Đưa quả sung cho con heo.

3. Read the chant again. Circle thein the middle of the words.

4. Listen to the sounds and connect the letter.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

i, pin

e, pen

i, pin

i, pin

e, pen

e, pen

i, pin

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 462
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm