Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson six

1 548

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các emGiải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson six được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and draw J of L.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

A. Are you hungry ?

B. Yes, I am.

A. Well, look at the menu. What do you like?

B. Well, I like yogurt. But I don't like ice cream. I like bread. Because I like sandwiches.

A. Ok. What else?

B. Uhmmm. I don't like meat. But I want an apple, please!

Dịch:

A. Bạn có đói không?

B. Có, tôi đói.

A. Vâng, hãy xem thực đơn. Bạn muốn gì?

B. vâng, tôi thích sữa chua. Nhưng tôi không thích kem. Tôi thích bánh mì. Bởi vì tôi thích bánh mì kẹp.

A. Ok, còn gì nữa không?

B. Uhmmm. Tôi không thích thịt. Nhưng làm ơn cho tôi 1 quả táo.

Hướng dẫn:

1. J

2. L

3. J

4. J

5. L

6. J

Speaking

2. Look at the menu on Reading. Ask and answer.

+ What do you like? => I like eggs and …

Hướng dẫn:

+ What do you like? => I like meat and rice.

+ What do you like? => I like yogurt and grapes.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

3.

2. like

3. don't like

4. like

4.

2. c

3. a

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Review 4

Đánh giá bài viết
1 548
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm