Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

milk: sữa

juice: nước hoa quả

water: nước

2. Listen and sing.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

3. Sing and do.

Script:

Drink your milk!

Eat your eggs and drink your milk,

Drink your milk,

Drink your milk.

Eat your eggs and drink your milk.

Don't be late for school!

Eat your bread and drink your juice, …

Here's your water, here's your bag …

Dịch:

Uống sữa của con!

Ăn trứng và uống sữa của con,

Uống sữa của con,

Uống sữa của con.

Ăn trứng và uống sữa của con.

Đừng để muộn học!

Ăn bánh mì và uống nước trái cây của con …

Đây là nước của con, đây là cặp của con …

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 12: Lesson four

Đánh giá bài viết
1 449
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm