Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 2: Playtime! - Lesson four

1 714

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 2: Playtime! - Lesson four được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

egg: trứng

fig: quả sung

goat: dê

hat: mũ

2. Listen and chant.

I have an egg, e, e, egg. I have a fig, f, f, fig.

I have a goat, g, g, goat. I have a hat, h, h , hat.

Dịch:

Tôi có một quả trứng, "e, e, egg". Tôi có một quả sung," f, f, fig".

Tôi có 1 con dê, "g, g, goat". Tôi có một cái mũ, "h, h, hat"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

f, fig

e, egg

h, hat

g, goat

g, goat

h, hat

f, fig

4. Read and circle the sounds e, f, g, h, at the start of the words.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

There's an egg with a yellow hat.

Look, the goat has a fig.

The goat likes figs.

Dịch:

Có một quả trứng với cái mũ vàng.

Nhìn kìa, con dê có một quả sung.

Con dê thích sung.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 2: Playtime! - Lesson five

Đánh giá bài viết
1 714
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm