Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 3: This is my nose! - Lesson three

2 1.134

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 3: This is my nose! - Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

figers: những ngón tay

hands: bàn tay

eyes: đôi mắt

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Ten fingers on my hands

Ten fingers on my hands,

On my hands.

Ten fingers on my hands,

On my hands.

Two eyes, one nose.

All on my face.

Ten fingers on my hands,

On my hands.

Dịch:

10 ngón tay trên những bàn tay

10 ngón tay trên hai bàn tay,

Trên tay của tôi.

10 ngón tay trên hai bàn tay của tôi,

Trên hai bàn tay của tôi

Đôi mắt, một cái mũi,

Tất cả trên mặt của tôi.

10 ngón tay trên hai bàn tay của tôi,

Trên đôi tay của tôi.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 3: This is my nose! - Lesson four

Đánh giá bài viết
2 1.134
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm