Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 4: He's hero! - Lesson four

1 622

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 4: He's hero! - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

mom: mẹ

nurse: y tá

orange: cam

pen: bút

2. Listen and chant

This is my mom, m, m, mom. This is my nurse, n, n, nurse.

This is my orange, o, o, orange. This is my pen, p, p, pen.

Dịch:

Đây là mẹ tôi "m, m, mom". Đây là cô y tá của tôi "n, n, nurse"

Đây là cam của tôi, "o, o, orange". Đây là bút của tôi "p, p, pen"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

m, mom

n, nurse

o, orange

m, mom

p, pen

p, pen

o, orange

4. Read and circle the sounds m, n, o, p at the start of the words.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

My mom is a nurse.

She has an orange and a pen.

She can eat the orange.

She can write with the pen.

Hướng dẫn:

My mom is a nurse.

She has an orange and a pen.

She can eat the orange.

She can write with the pen.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 4: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 622
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm