Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson five

1 1.371

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. What can you see in the park? Point and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

2. Listen, read, and point.

Script:

Look! This is a park. Can you see the boys and girls in the park? Where are their toys? Can you help?

1. This is Bao. His toy is under a tree. What is it?

2. Her name is Nga. Can you see her toy? It is on the slide.

3. His name is Long. His toy is in the goal. Can you see it?

Dịch:

Nhìn này! Đây là công viên. Bạn có thể nhìn thấy những cô bé và cậu bé trong công viên không? Đồ chơi của họ ở đâu? Bạn có thể giúp họ không?

1. Đây là Bảo. Đồ chơi của anh ấy dưới một cái cây. Nó là gì vậy?

2. Tên cô ấy là Nga. Bạn có thể nhìn thấy đồ chơi của cô ấy không? Nó ở trên cầu trượt.

3. Tên anh ấy là Long. Đồ chơi của anh ấy ở trong khung thành. Bạn có thể nhìn thấy nó không?

3. Read again and match.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

1 – car

2 – kite

3 – frisbee

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 1.371
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm