Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson four

1 791

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

queen: nữ hoàng

rabbit: thỏ

sofa: ghế bành đệm

tiger: hổ

umbrella: ô

2. Listen and chant.

Where is the queen? Q. q, queen. Where is the rabbit? R, r, rabbit.

Where is the sofa? S, s, sofa. Where is the tiger? T, t, tiger.

Where is the umbrella? U, u, umbrella.

Dịch:

Nữ hoàng ở đâu? q, q, queen. Thỏ ở đâu? R, r, rabbit.

Ghế sofa ở đâu? s, s, sofa. Con hổ ở đâu? t, t, tiger.

Cái ô ở đâu? u, u, umbrella.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

q, queen

u, umbrella

t, tiger

s, sofa

r, rabbit

q, queen

t, tiger

4. Read and circle the sounds q, r, s, t, u at the start of the words.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

The queen is on the sofa.

The queen has a rabbit.

The tiger is on the sofa.

The tiger has an umbrella.

Hướng dẫn:

The queen is on the sofa.

The queen has a rabbit.

The tiger is on the sofa.

The tiger has an umbrella.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 791
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm