Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson three

1 876

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

pool: hồ bơi

ice cream: kem

frisbee: đĩa bay đồ chơi

2. Listen and sing

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

At the park!

At the park,

It'sso much fun.

For you, for me, for everyone!

Play on the seesaw,

Play in the pool.

Eat an ice cream,

It's nice and cool.

Play with a frisbee,

Play with a ball.

Play on the slide,

It's fun for all.

at the park,

It's so much fun.

For you, for me, for everyone!

Dịch:

Ở công viên!

Ở công viên.

Có nhiều thứ thú vị.

Cho bạn, cho tôi và cho mọi người!

Chơi trên cầu bập bênh.

Chơi trong hồ.

Ăn kem.

Thật tuyệt và thật mát.

Chơi với đĩa bay ném.

Chơi với một quả bóng.

Chơi trên cầu trượt.

Tất cả thật vui.

Ở công viên.

Có nhiều thứ vui.

Cho bạn, cho tôi và cho mọi người!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson four

Đánh giá bài viết
1 876
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm