Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson two

1 990

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Where's the ball? => It's in the goal.

Where's the ball? => It's on the slide.

Where's the ball? => It's under the seesaw.

Dịch:

Quả bóng ở đâu? => Nó ở trong khung thành.

Quả bóng ở đâu? Nó ở trên cầu trượt.

Quả bóng ở đâu? Nó ở dưới cầu bập bênh.

3. Look and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

+ Where's the ball? => It's under the tree.

+ Where's the ball? => It's on the slide.

+ Where's the ball? => It's on the goal.

+ Where's the ball? => It's under silde.

4. Write. in/ on/ under.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

1. It's underthe tree.

2. It's ____ the seesaw.

3. It's ____ the goal.

Hướng dẫn:

2. on

3. in

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson three

Đánh giá bài viết
1 990
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm