Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 6: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 6: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script

van: xe chở

window: cửa sổ

box: hộp

yo-yo: con quay yo-yo

zebra: ngựa vằn

2. Listen and chant.

Here is a van, v, v, van. Here is a window, w, w, window.

Here is a box, x, x, box. Here is a yo-yo, y, y, yo-yo,

Here is a zebra, z, z, zebra.

Dịch:

Đây là một cái xe chở hàng/người, v, v, van. Đây là cửa sổ, w, w, window.

Đây là hộp, x, x, box. Đây là con quay yo-yo, y, y, yo-yo.

Đây là một con ngựa vằn, z, z, zebra.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

z, zebra

w, window

y, yo-yo

x, box

v, van

w, window

z, zebra

4. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Hướng dẫn:

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 6: Lesson three

Đánh giá bài viết
1 741
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm