Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 6: Lesson one

1 1.573

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 6: Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

mom: mẹ

dad: bố

sister: chị gái

brother: anh trai

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1.Let's find the others.

2. A. Look. This is Mom's book. And this is Billy's teddy bear.

B. And this is Mom's umbrella.

3. A. But where are they?

B. I don't know.

4. A. Look, ice cream for you!

B. Ah, thank you!

Dịch:

1. Hãy tìm ở chỗ khác.

2. A. Nhìn này. Đây là cuốn sách của mẹ. Và đây là con gấu teddy của Billy.

B. Và đây là ô của mẹ.

2. A. Nhưng chúng ở đâu?

B. Anh không biết.

3. A. Nhìn này, có kem cho các con!

B. Ah, cảm ơn mẹ!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 6: Lesson two

Đánh giá bài viết
1 1.573
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm