Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 7: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 7: Go back to the traffic lights - Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to the clothes. Say the words.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. Look at these pants, Minh. And this coat. They're nice.

2. A. I like these pants, Mom.

B. Oh, Minh. They're orange. All your pants are orange.

3. A. And I like these socks. And this T-shirt.

B. They're orange, too!

4. But I like orange, Mom. It's my favorite color.

5. Minh, try on this blue T-shirt and these green pants. Blue and green are nice colors, too.

Dịch:

1. Hãy nhìn cái quần này, Minh. Và cái áo khoác này. Chúng rất đẹp.

2. A. Con thích cái quần này, Mẹ.

B. Oh, Minh. Chúng màu cam. tất cả các quần của con đều màu cam mà.

3. A. Và con thích đôi tất này. Và cái áo phông này.

B. Chúng cũng màu cam!

4. Nhưng con thích màu cam mà Mẹ. Đó là màu yêu thích của con.

5. Minh, hãy thử cái áo phông màu xanh da trời này và quần này. Màu xanh da trời và màu xanh lá cây này cũng đẹp.

6. Nhưng Mẹ, màu cam là màu sắc của nhóm bóng đá của con.

3. Read again. Circle the wrong word and write the correct word.

1. Minh is a girl. boy

2. All Minh's shoes are orange. _____

3. Minh's favorite color is green. ____

Hướng dẫn:

2. All Minh's shoesare orange. __pants___

3. Minh's favorite color is green. __ orange __

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 7: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 969
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm