Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 7: Lesson six

1 792

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 7: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Six Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and number.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. This blue dress is nice. Try it on!

2. But I like this red dress, Mom!

3. What about's pink pants? These're nice!

4. But look at these red pants. My favorite color is red.

5. A. Ok, well, this's shoes red.

B. Yes, I like them, too!

Hướng dẫn:

2 – 5 – 3 – 1 – 4

Speaking

2. Look at the pictures again. Point, ask, and answer.

+ What color are these pants? => They're pink.

+ What color is this dress? => It's red.

Hướng dẫn:

+ What color are these shoes? => They're red.

+ What color is this dress? => It's blue.

+ What color is these pants? => They're red.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 8: Lesson one

Đánh giá bài viết
1 792
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm