Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson five

1 439

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to the food. Say the words.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

This is my lunch! I have a cheese sandwich and a banana. I have an orange. I don't have a cookie. I don't have a drink today.

This is my lunch! I have a cheese and tomato sandwich. I don't have a banana, but I have an apple. I have a drink today.

Today, I have a pear and a cookie. I have two egg sandwiches. My drink is water. I don't have an apple today.

Dịch:

Đây là bữa trưa của tôi! Tôi có bánh mì kẹp phô mai và 1 quả chuối. Tôi có 1 quả cam. Tôi không có bánh quy. Tôi không có đồ uống hôm nay.

Đây là bữa trưa của tôi! Tôi có bánh mì kẹp phô mai và cà chua. Tôi không có chuối, nhưng tôi có 1 quả táo. Hôm nay tôi có đồ uống.

Hôm nay, tôi có 1 quả lê và 1 cái bánh quy. Tôi có 2 bánh mì kẹp trứng. Đồ uống của tôi là nước lọc. Hôm nay tôi không có táo.

3. Read again. Write A, B, or C.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

1 – A

2 – C

3 – B

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 439
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm