Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson four

7 405

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

three: 3

bath: bồn tắm

teeth: hàm răng.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Baby Theodore's in the bath,

One, two, three.

Baby Theodore counts his teeth,

One, two, three.

Dịch:

Theodore nhỏ bé trong bồn tắm,

Một, hai, ba.

Theodore nhỏ bé đếm răng,

Một, hai, ba.

3. Read the chant again. Circle the th sounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. ten: 10 - t

3. three: 3 – th

4. seesaw: cầu bập bênh - s

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson five

Đánh giá bài viết
7 405
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm