Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Starter

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Circle T (true) or F(false).

1. Rosy has brown hair.

T

F

2. Tim is Rosy's brother.

T

F

3. Tim has brown eyes.

T

F

4. Billy has curly hair.

T

F

5. Billy is four.

T

F

6. Billy is under the bed.

T

F

Hướng dẫn:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

6. F

3. Listen and number.

mom/ dad/ brother/ sister/ grandma/ grandpa/ aunt/ uncle/ cousin.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. This's Rosy's mom. She has curly hair.It's brown.

2. This is Rosy'd dad. He has short black hair.

3 This is Rosy's brother. His name Billy. He has short curly hair and brown eyes.

4. This is Rosy. She is Bilyy's sister. She has brown hair. It's straight.

5. This is Rosy's grandma. She has white hair.

6. This is Rosy's grandpa. He has short white hair.

7. This is Rosy's aunt. She has brown hair and green eyes.

8. This is rosy uncle. He has black hair and brown eyes.

9.This is Rosy and Billy 's cousin. His name Tim. He has short brown hair and green eyes.

Hướng dẫn:

1 – b

2 – a

3 – i

4 – h

5 – d

6 – c

7 – e

8 – g

9 –f

4. Point and say.

long/ short/ curly/ straight/ brown/ black/ gray

+ This is Rosy's mom. She has curly hair.

+ This is Rosy's dad. He has…

Hướng dẫn:

+ This is Rosy's dad. He has short black hair.

+ This is Rosy. She is Bilyy's sister. She has brown hair. It's straight.

+ This is rosy uncle. He has black hair and brown eyes.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson three

Đánh giá bài viết
2 1.645
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm