Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 1: Clean up! - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. What's in the living room? Point and say.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

STAR LETTER

Dear Junior Magazine,

This is a picture of my living room. There is a picture of my living room. There is a big table. There are four chairs. There is a cabinet. There is a TV on the cabinet

There is a shelf. There are twenty books on the shelf. Four books are about Vietnam. Twelve books are about soccer. They are my favorite books.

I have lots of toys and a big toy box.

I like my living room and I like soccer!

Bye!

From Vinh (age 7)

Dịch:

Bức thư ngôi sao

Gửi Tạp chí Junior,

Đây là tấm ảnh phòng của tôi. Có một cái bàn lớn. Có 4 cái ghế. Có 1 cái tủ. Có 1 cái ti vi trên tủ đó.

Có 1 cái giá. Có 20 quyển sách trên giá đó. 4 quyển sách về Việt Nam. 20 quyển sách về bóng đá. Chúng là những cuốn sách yêu thích của tôi.

Tôi có nhiều đồ chơi và một hộp đồ chơi lớn.

Tôi thích sống trong phòng này và tôi thích bóng đá.

Tạm biệt

Gửi từ Vinh (7 tuổi)

3. Read again. Write T (true) or F (false).

1. There are flowers on the cabinet. F

3. Vinh has two toy boxes. _____

5. There is a TV. _____

2. There are twelve chairs. _____

4. Vinh has lots of books. ____

6. He likes his living room. _____

Hướng dẫn:

2. F

3. F

4. T

5. T

6. T

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 1.526
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm