Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 1: Clean up! - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

pot: cái nồi

fox: con cáo

hop: bước nhảy

rug: thảm

bug: côn trùng

sun: mặt trời

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

I'm on the rug,

Rug, rug, rug,

Look at the bug,

Bug, bug, bug.

Look at the fox

Hop over the pot

Look at the fox.

Hop into the box.

Dịch:

Tôi đang ở trên cái thảm

Thảm, thảm, thảm

Nhìn vào con côn trùng này

Côn trùng, côn trùng, côn trùng.

Nhìn vào con cáo này

Nó nhảy qua cái nồi

Hãy nhìn con cáo

Nhảy vào trong hộp

3. Read the chant again. Circle the oand u in the middle of the words.

(Đọc lại. Khoanh tròn những từ có u hoặc o ở giữa các từ)

4. Match the words that rhyme.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

van – man

box – fox

fig – big

bug - rug

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson five

Đánh giá bài viết
15 3.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm