Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 1: Clean up! - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Script:

eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

There are ten in the bed.

There are ten in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more."

Two more get in.

Eleven, twelve!

There are twelve in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more,"

Two more get in.

Thirteen, fourteen!

There are fourteen in the bed …

Fifteen, sixteen!

There are sixteen in the bed, …

Seventeen, eighteen!

There are eighteen in the bed, …

Nineteen, twenty!

Help!

Dịch:

Có 10 con gấu trên giường.

Có 10 con gấu trên giường

Và có 1 con gấu nhỏ nói,

"2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con gấu nữa vào

Mười một, mười hai!

Có mười hai con gấu trên giường,

Và con gấu nhỏ nói

"Thêm 2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con nữa vào

Mười ba, mười bốn!

Có mười bốn con gấu trên giường …

Mười lăm, mười sáu!

Có mười sáu con gấu trên giường…

Mười bảy, mười tám!

Có mười tám con gấu trên giường, …

Mười chín, hai mươi!

Cứu!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson four

Đánh giá bài viết
9 3.222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm