Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 2: Our new things - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

+ This is the new computer.

+ That is a new board.

+ There are new tables.

+ Those are new coat hooks.

Dịch:

Đây là cái máy tính mới.

Đó là cái bảng mới.

Có nhiều bàn mới.

Có một cái mắc treo áo mới.

3. Look at your classroom. Point and say.

chairs/ pencil case/ board/ tables/ coat hooks.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

+This is a board.

+ That is a computer.

+ These are tables

4. Write. This/That/ These/ Those

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. This

3. These

4. That

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson three

Đánh giá bài viết
9 1.074
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm