Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 4: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 4 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and number.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2 – 1 – 3 – 4

Script:

Hi, my name's An. This is my school.

1. This is the classroom. We come here everyday. We have board and thirty tables and chairs.

2. We come here at break time. We can play here and talk to my friends.

3. Look at the room. We have paint and paper here and we can do art.

4. There are lots of computer here. We can learn with the computer. It's fun.

Speaking

2. Point, ask, and answer about your school

in the classroom/ in the art room/ in the computer room

+ What do we have in the art room? => We have …

Hướng dẫn:

+ What do we have in the art room? => We have paint and paper here and we can do art.

+ What do we have in the classroom? => We have board and thirty tables and chairs.

+ What do we have in the computer room? => We have a lots of computer here.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

1. I have math on Monday

2. I have English on Tuesday.

3. I have P.E. on Wednesday.

4. I have music on Thurday.

5. I have art on Friday.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson one

Đánh giá bài viết
1 1.223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm