Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

cloud: mây

clock: đồng hồ

gloves: găng tay

glue: keo dán

slide: trượt

slippers: dép

2. Listen and chant.

I take off my slippers,

I go outside.

I put on my gloves,

And I play on the slide.

I took at the clock,

I see clouds in the sky.

Time to take off my gloves,

Time to say, "goodbye"

Dịch:

Tôi cởi dép của tôi

Tôi đi ra ngoài

Tôi đeo găng tay

Và tôi chơi cầu trượt

Tôi đeo đồng hồ

Tôi ngắm những đám mây

Thời gian qua trên găng tay của tôi

Thời gian nói, "tạm biệt"

3. Read the chant again. Circle the counds cl, gl, and sl.

4. Listen to the sounds and connect the letters.

What does the girl have?

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

gloves

slipppers

clock

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm