Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 5: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and match.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

1 – b

2 – c

3 – a

4 – d

Script:

1. Let's buy presents for Trung. What does he like? => He doesn't like candy. He like sport. He really like soccer.

2. What about Linh? What does she like? => She likes animal.

3. Let's buy presents for Lam. => Lam doesn't like sport. He like art.

4. What about Kim? What does she like? Does she like candy? => Yes, she does. She like candy alots.

Dịch:

1. Hãy mua quà cho Trung. Cậu ấy thích gì? => Cậu ấy không thích kẹo. Cậu ấy thích thể thao. Cậu ấy thực sự thích bóng đá.

2. Còn Linh thì sao? Cô ấy thích gì? => Cô ấy thích động vật.

3. Hãy mua quà cho Lâm. => Lâm không thích thể thao. Anh ấy thích vẽ.

4. Còn Kim thì sao? Cô ấy thích gì? Cô ấy thích kẹo phải không? => Đúng vậy. Cô ấy thích kẹo rất nhiều.

Speaking

2. Point, ask, and answer. sports, art, candy, animals.

+ What does he like? => He likes sports.

+ What does she like? => She likes …

Hướng dẫn:

+ What does she like?=> She likes animals.

+ What does he like? => He likes art.

+ What does she like? => She likes candy.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

3.

1.I don't like art.

2. I don't like soccer.

3. My friend doesn't like candy.

4. My friend doesn't like animal.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson one

Đánh giá bài viết
1 635
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm