Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

neighbor: hàng xóm

nuts: quả hạch

tie: ca-vát

2. Listen and sing.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

3. Sing and do.

Script:

Our neighbors

Our neighbors are very kind.

They are Mr. and Mrs. Guss.

Mr. Guss says, "My dear friends,

Come and have lunch with us."

Let's buy a present for Mr. Guss.

What can we buy?

He likes candy. He likes nuts.

Or let's buy a tie.

Let's buy a present for Mrs. Guss.

What can we take?

She likes candy. She likes fruit.

Or let's take a cake.

Our neighbors are very kind.

They are Mr. and Mrs. Guss.

Mr. Guss says, "My dear friends,

Come and have lunch with us."

Dịch:

Những người hàng xóm của chúng tôi

Những người hàng xóm của chúng tôi rất là tốt bụng.

Họ là ông bà Guss.

Hãy đến và ăn trưa cùng chúng tôi.

Hãy mua món quà cho ông Guss

Chúng ta có thể mua gì?

Ông ấy thích kẹo. Ông ấy thích quả hạch

hay là hãy mua một cái cà vạt.

Hãy mua một phần quà cho bà Guss.

Chúng ta có thể lấy cái gì?

Bà ấy thích kẹo. Bà ấy thích trái cây.

Hay là hãy mua một cái bánh.

Hàng xóm của chúng ta rất tốt bụng.

Họ là ông bà Guss.

Ông Guss nói, "những người bạn tốt của tôi,

Hãy đến và ăn trưa cùng chúng tôi."

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson four

Đánh giá bài viết
7 646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm