Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

+ What do you like? I like balloons.

+ I don't like candy.

+ What does he like? He likes candy.

+ He doesn't like balloons.

Dịch:

+ Bạn thích cái gì? Tôi thích bóng.

+ Tôi không thích kẹo.

+ Cậu ấy thích gì? Cậu ấy thích kẹo

+ Cậu ấy không thích bóng.

3. Look and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

4. Look again and write: likes/ doesn't like

1. He _likes_ candy.

2. He ___ balloons

3. She____ presents.

4. She ___ cake.

Hướng dẫn:

2. doesn't like

3. likes

4. doesn't like

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 5: Lesson three

Đánh giá bài viết
12 718
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm