Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six. - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and circle the correct word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

1. Nam looks after the big/ little animals.

2. His favorite animals are the lions/ parrots/ monkeys.

3. There are 23/ 32/ 17 monkeys at the zoo.

4. There are five/ four/ seven parrots at the zoo.

4. Fred is blue and green/ black and white/ yellow and pink.

6. Fred can write/ read/ talk.

Hướng dẫn:

1. little

2. monkeys

3. 23

4. four

5. blue and green

6. talk

Script:

This is Nam. He works in the zoo.

1. We looks after thelittle animals.

2. My favorite animals are the monkeys. They are very funny.

3. We have 23monkeys at the zoo, at the moment.

4. We also look after parrots. We have four parrots at the zoo.

5. My favorite parrots is Fred. He is blue and green.

6. Fred can talk. He can say "Hello, I'm pretty parrot." Everyone love that.

Dịch:

Đây là Nam. Anh ấy làm việc trong sở thú.

1. Chúng tôi chăm sóc những con động vatajnhor.

2. Động vật yêu thích của tôi là khỉ. Chúng rất thú vị.

3. Chúng tôi có 23 con khỉ ở vườn thú lúc này.

4. Chúng tôi cũng chăm sóc những con vẹt. Chúng tôi có 4 con vẹt trong vườn thú

5. Con vẹt yêu thích của tôi là Fred. Nó màu xanh nước biển và xanh lá cây.

6. Fred có thể nói. Nó có thể nói "Xin chào, tôi là con vẹt xinh đẹp". Mọi người rất thích nó.

Speaking

2. Ask and answer.

+ What are Nam's favorite animals? => They're monkeys.

+ How many monkeys are there? => There are …

Hướng dẫn:

+ How many monkeys are there? => There are 23 monkeys

+ How many parrots at the zoo? => There are four parrots at the zoo.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

At the zoo, there are some big animals like elephants, giraffes, and lion. There are some small animals like monkeys, parrots, and birds. My favorite animals are the monkeys. I don't like tigers very much!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson one

Đánh giá bài viết
2 664
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm