Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three. Song - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

station: trạm

zoo: vườn thú

bank: ngân hàng

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Places to go

Places to go, things to see,

Out and about, my mom and me.

We go to the bank

We go to the park

We go to the zoo

Until it is dark.

Places to go, things to see.

Out and about, my mom and me.

We go to the airport,

We see some planes.

We go to the station

And see some trains.

Places to go, things to see,

Out and about, my mom and me.

Dịch:

Địa điểm để đi

Những địa điểm để đi, những thứ để xem,

Ra ngoài và về, mẹ tôi và tôi

Chúng tôi đi đến ngân hàng

Chúng tôi đi đến công viên

Chúng tôi đi đến sở thú

Tới tận khi trời tối

Những địa điểm để đi, những thứ để xem,

Đi ra ngoài và đi về, mẹ tôi và tôi

Chúng tôi đến sân bay,

Chúng tôi đến xem một số máy bay

Chúng tôi đến trạm tàu

Và nhìn thấy một số tàu

Những địa điểm để đi, những thứ để xem

Đi ra ngoài và đi về, có mẹ tôi và tôi.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson four

Đánh giá bài viết
3 1.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm