Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson five

1 326

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the pictures. What is the weather like?

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Here is the weather …

It's six o'clock in the morning. Here is the weather news. It's very cold outside. Wear warm coats and hats. Have nice morning.

Here is the weather at nine o'clock. It's raining now. Don't forget your umbrellas. Don't get wet!

It's two o'clock in the afternoon. It's sunny and hot now. Put on your sun hats. Have fun in the sun.

It's seven o'clock. It's very windy outside now. It's a good time to fly a kite. But don't let your hats fly away.

Dịch:

Đây là thời tiết …

Lúc đó là 6 giờ sáng. Đây là tin tức thời tiết. Bên ngoài rất lạnh. Nên mặc áo khoác và đội mũ ấm. Chúc buổi sáng tốt lành.

Đây là thời tiết lúc 9 giờ. Bây giờ trời đang mưa. Đừng quên mang ô nhé. Đừng để bị ướt!

Bây giờ là 2 giờ chiều. Trời bây giờ nắng và nóng. Đội mũ của bạn nhé. Chúc vui vẻ trong nắng.

Bây giờ là 7 giờ. Bên ngoài bây giờ nhiều gió. Thời gian tốt để đi thả diều. Nhưng đừng để mũ của bạn bị bay đi!

3. Read again. Match.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

1. b

2. c

3. d

4. a

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 8: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 326
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 3 Xem thêm