Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 9 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the picture. What color is the bus? What time is it?

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

At the bus station

At the bus station

The buses pass by.

We look at the people.

They wave and say "Hi".

I look at the bags,

Some at the bags,

Some are big,

some are small.

I look at the people,

Some are short, some are tall.

They have red shirts,

green shirts,

Yellow shirts, and blue.

They have long hair, short hair,

And curly hair, too.

We got on our bus,

We go and sit down.

And away goes the bus.

To take us uptown.

Dịch

Ở trạm xe buýt

Ở trạm xe buýt

Những xe buýt đi ngang qua

Chúng tôi nhìn đoàn người

Chúng tôi vẫy tay và nói "xin chào"

Tôi nhìn những cái túi

Một số lớn

Một số nhỏ

Tôi nhìn đoàn người

Một số người thấp, một số người cao

Họ mặc áo sơ mi đỏ,

Áo sơ mi xanh

Áo sơ mi vàng, và áo xanh nước biển

Họ có tóc dài, tóc ngắn

và cả tóc xoăn

Chúng tôi bắt xe buýt của chúng tôi

Chúng tôi đi lên và ngồi xuống

Và xe buýt đi

Đưa chúng tôi lên trên.

3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. They are at the trainstation. bus

2. The people say "Goodbye" . _____

3. Some bags are big. Some are short. ____

4. The shirts are red, green, orange, and blue. ____

Hướng dẫn:

2. The people say "Goodbye". __Hi___

3. Some bags are big. Some are short. __small__

4. The shirts are red, green, orange, and blue. __yellow__

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 9: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 803
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm