Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Review 1

1 353

Ôn tập lần 1 tiếng Anh Family and Friends lớp 4

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Review 1 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài học về sau. Mời các em vào tham khảo. 

Giải bài tập Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Complete the crossed.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Hướng dẫn:

2. pins

3. fishing

4. fall

5. cookies

6. camera

7. spring

8. shopping

2. Write the correct words.

fishing/ camera/ playing/ season/ taking/ country

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Anne is nine. She's from Australia. Australia is a beautiful 1_country_. Anne likes living in Australia. Her favorite 2____ is summer. Anne likes 3______ volleyball on the beach. She doesn't like 4_____ . She likes 5_______ photos. She has a great 6_____.

Hướng dẫn:

2. season

3. playing

4. fishing

5. taking

6. camera

Dịch:

Anne rất tốt. Cô ấy đến từ Australia. Australia là một quốc gia đẹp. Mùa hè yêu thích của cô ấy là mùa hè. Anne thích chơi bóng chuyền trên biển. Cô ấy không thích câu cá. Cô ấy thích chụp ảnh. Cô ấy có một cái máy ảnh tuyệt vời.

3. Read and write 'T' (true) or 'F' (false)

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

1. Nam is from Mexico. _F_

2. Lucas and Bruno are from Brazil. ____

3. Billy is from Korea. ______

4. Rosa is from the U.S.A. _____

5. Kate and Megan are from Australia. ____

6. Ploy is from Thailand. ____

Hướng dẫn:

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

4. Write. like/ likes/ don't like/ doesn't like.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

1. Duy _likes_playing volleyball. He doesn't like fishing.

2. Ly and Mi ____ doing gymnastics. They _____ playing the piano.

3. Oanh ____ reading comics. She _____ playing chess.

4. Lam and Nam _____ taking photos. They _____ playing the guitar.

5. Xuan ____ cooking. She ____ shopping.

Hướng dẫn:

2. don't like – like

3. likes – doesn't like

4. like – don't like

5. likes – doesn't like

Dịch:

1. Duy thích chơi bóng chuyền. Anh ấy không thích câu cá.

2. Ly và Mi không thích tập thể hình. Họ thích chơi đàn.

3. Oanh thích đọc truyện tranh. Cô ấy không thích chơi cờ.

4. Lam và Nam thích chụp ảnh. Họ không thích chơi đàn.

5. Xuân thích nấu ăn. Cô ấy không thích đi mua sắm.

5. Read and write the numbers.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

1. Can I use your MP3 player?

2. Can we have some cakes?

3. Can we watch our DVD?

4. Can I play with them?

Hướng dẫn

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

6. Read and complete the word. a_e/ i_e/ o_e/ u_e.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Hướng dẫn:

2. cube u_e

3. rope o_e

4. space a_e

5. stone o_e

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Extensive reading

Đánh giá bài viết
1 353

Video đang được xem nhiều

Giải Family & Friends Special Edittion Grade 4 Xem thêm