Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 2: Lesson four

2 240

Giải bài tập Family and Friends 4 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 2: Lesson four được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Script:

face: khuôn mặt

space: không gian

kite: cánh diều

bike: xe đạp

rope: dây thừng

stone: đá

June: Tháng Sáu

cube: khối hộp

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Script:

Let's play together, me and you,

I have a kite.

And a jump rope, too.

I have a cube,

And a toy from space.

Look. It has a purple face.

Dịch:

Hãy chơi cùng nhau, tôi và bạn.

Tôi có 1 cánh diều

Và cũng có 1 cuộn dây thừng

Tôi có 1 khối hộp

Và 1 đồ chơi không gian

Nhìn này. Đó là khuôn mặt màu tím

3. Read the chant again. Circle the words from 1.

4. Complete the word. Listen and check.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Hướng dẫn:

2. face

3. stone

4. space

5. bike

6. rope

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 2: Lesson five

Đánh giá bài viết
2 240
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 4 Xem thêm