Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 2: Lesson six

1 154

Giải bài tập Family and Friends 4 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 2: Lesson six được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Six - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Listening

1. Listen and match. What do they like?

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Script:

1. A. Look at pics. It the pen pals website.

B. Oh, great. I want the pen pals.

A. Look at number one, this is Khang. He's from Viet Nam. He likes playing soccer.

B. I don't like playing soccer.

A. Oh, OK.

2. A. Miss Young. She from Korea.

B. What do she like doing?

A. She like cooking.

B. Oh, I don't like cooking.

3. A. He's name is Ken. He's from Japan.

B. What's he like doing?

A. He likes fishing.

B. I like fishing, too.

4. A. Her name is Maria.

B. She from Thailand.

A. What does she like doing?

B. She liks playing chess.

Hướng dẫn:

1 – b

2 – a

3 – c

4 – d

Speaking

2. Ask and answer

 Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Hướng dẫn:

+ What does Vinh likes doing?

Vinh likes watching TV!

+ What does Lan likes doing?

Lan likes playing tennis!

Writing: About me!

3. Write about your classmates. Use apostrophes.

Giải bài tập tiếng Anh lốp 4

He's eight.

She doesn't like ice cream.

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 3: Lesson one

Đánh giá bài viết
1 154

Video đang được xem nhiều

Giải Family & Friends Special Edittion Grade 4 Xem thêm