Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 3: Lesson five

1 254

Giải bài tập Family and Friends 4 Unit 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 3: Lesson five được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Five. Skills Time! - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

2. Describe what you can see in the picture below.

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Script:

The children in Class 4B like collecting things. Look at their collections!

I have a great collection of puppets. I have 21 pupets. They are in my bedroom. He puppets are of different people and animals. My favorite puppet is a dragon. It has many different colors. I tell stories to my family with my puppets. They're really cool!

Trang, 10.

I love pins, and I have big collection. I have 50 pins in my house. I wear my pins on my jacket. My friends have pin collections, too. I give my friends some of my pins, and they give me some of their pins.

Dịch:

Những đứa trẻ học lớp 4B có bộ sưu tập. Nhìn vào bộ sưu tập của họ.

Tôi có một bộ sưu tập những con rối tuyệt vời. Tôi có 21 con rối. Chúng ở trong phòng ngủ của tôi. Con rối khác với con người và động vật. Con rối yêu thích của tôi là con rồng. Nó có nhiều màu sắc khác nhau. Tôi kể những câu chuyện cho gia đình tôi bằng những con rối. Chúng thực sự rất tuyệt!

Trang, 10.

Tôi thích ghim cài, tôi có bọ sưu tập lớn. Tôi có 50 ghim cài trong nhà tôi. Tôi cài ghim lên áo khoác của tôi. Bạn của tôi cũng thu lượm ghim cài. Tôi đưa cho bạn của tôi một ít ghim cài của tôi, và họ đưa cho tôi ghim cài của họ.

Anh, 9.

4. Read again and write. Anh/ Trang

1. _Trang_ loves puppets.

3. _______ has 50 pins.

5. _______ tells stories to her family.

2. ________ has a pin collection.

4. ________ has 21 puppets.

6. ________ wears pins on her jacket.

Hướng dẫn:

2 – Anh

3 – Anh

4 – Trang

5 – Trang

6 – Anh

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Unit 3: Lesson six

Đánh giá bài viết
1 254

Video đang được xem nhiều

Giải Family & Friends Special Edittion Grade 4 Xem thêm