Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! - Lesson four

2 859

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

Dịch:

train: tàu

tray: khay

cake: bánh

tree: cây

leaves: lá

key: chìa khóa

2. Listen and read

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. I'm sitting on a train looking out at the rain. I can see some big trees with big, orange leaves.

2. There's a party today. Lots of children are here toplay and have races. Look, there is a cake on a tray.

3. Oh no! I can't find my key.

Dịch:

1. Tôi đang ngồi trên tàu nhìn mưa bên ngoài tàu. Tôi có thể nhìn thấy nhiều cây lớn, nhiều lá vàng.

2. Hôm nay có một bữa tiệc. Nhiều đứa trẻ ở đây để chơi. Nhìn kìa, có một cái bánh trên khay.

3. Ồ không! Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình.

3. Read again. Circle the words with long "a" sounds and underline the words with long "e" sounds.

Hướng dẫn giải:

long "a": train, rain, races, cake, tray

long "e'': trees, leaves, key.

4. Circle the word that contains a different vowel sound.

1. train        tray          tree          play

2. cake        peas         day          rain

3. eating       seeing        playing       dreaming

4. leaves       key          queen        same

5. feet         tray          space        rain

6. three       please        snake        easy

7. case        race          sea          lake

8. plane       week         mean         sea

Hướng dẫn giải:

1.tree

2. peas

3. playing

4. same

5. feet

6. snake

7. sea

8. plane

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! - Lesson five

Đánh giá bài viết
2 859
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 5 Xem thêm