Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài Silic và hợp chất của silic

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17. Tài liệu được giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh làm bài tập Hóa học 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm 3.11, 3.12 trang 23 sách bài tập (SBT) hóa học 11

3.11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

B. cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

C. cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

D. cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.

3.12. Silic và nhôm đều phản ứng được với dung dịch các chất trong dãy nào sau đây?

A. HCl, HF

B. NaOH, KOH

C. Na2CO3, KHCO3

D. BaCl2, AgNO3

Hướng dẫn trả lời:

3.11. A

3.12. B

Bài tập 3.13 trang 24 sách bài tập (SBT) hóa học 11

3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

1. Si + {X_2} \to

{X_2}{F_2},C{l_2},B{{\rm{r}}_2}

2. Si + {O_2} \to

3. Si + Mg \to

4. Si + KOH + ? \to {K_2}Si{O_3} + ?

5. Si{O_2} + NaOH \to

Hướng dẫn trả lời:

1. Si + 2{F_2} \to Si{F_4}

Si + 2C{l_2}\overset{t\ast }{\rightarrow} SiC{l_4}

Si + 2B{r_2}\overset{t\ast }{\rightarrow} SiB{r_4}

2. Si + {O_2}\overset{t\ast }{\rightarrow} Si{O_2}

3. Si + 2Mg\overset{t\ast }{\rightarrow} M{g_2}Si

4. Si + 2KOH + {H_2}O \to {K_2}Si{O_3} + 2{H_{2 \uparrow }}

5. Si{O_2} + 2NaOH\overset{t\ast }{\rightarrow} N{a_2}Si{O_3} + {H_2}O

Để có kết quả học tập lớp 11 tốt hơn. VnDoc Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa Học 11 Xem thêm