Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài Phản ứng hữu cơ

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ giải bài tập Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.23. Phản ứng C{H_3}COOH +Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23\to C{H_3}COO - CH = C{H_2} thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23 thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.25. Phản ứng 2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.26. Phản ứng Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23+ 2AgN03+ 2NH3 → Ag- Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23-Ag + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Hướng dẫn trả lời:

4.23. B

4.24. D

4.25. A

4.26. A

Bài tập trắc nghiệm 4.27, 4.28 trang 32 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.27. Phản ứng Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23 \to C{H_3} - CH = CH - C{H_3} + {H_2}O thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng).

1. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23 + 2H2 → CH3 - CH3

2. C_2H_5-Cl+NaOH\to C_2H_5OH+NaCl

3. C_2H_5-Cl+NaOH\to CH_2=CH_2+NaCl+H_2O

4. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23 + Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23

Hướng dẫn trả lời:

4.27. C

4.28.

1 - Phản ứng cộng;

2 - Phản ứng thế;

3 - Phản ứng tách;

4 - Phản ứng cộng.

Để có kết quả học tập lớp 11 tốt hơn. VnDoc Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 23. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa Học 11 Xem thêm