Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917) được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 1 trang 74 Lịch Sử 8: Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Trả lời:

- Cách mạng tư sản Hà Lan: Mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

- Cách mạng tư sản Pháp: Cuộc cách mạng triệt để nhất.

- Phong trào công nhân: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: Vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

- Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Bài 2 trang 74 Lịch Sử 8: Hãy nêu nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Trả lời:

- Sự bùng nổ và thắng lợi của hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản đánh dấu sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.

- Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước phương Đông diễn ra mạnh mẽ làm bùng nổ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á.

- Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời.

- Các cuộc cách mạng công nghiệp đóng góp nhiều thành tựu cho nhân loại.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Bài 3 trang 74 Lịch Sử 8: Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài.

Trả lời:

Học sinh tự làm.

Đánh giá bài viết
1 374
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm