Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 21: Chương trình địa phương - Rèn luyện chính tả

Bài 21: Chương trình địa phương - Rèn luyện chính tả

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 21: Chương trình địa phương - Rèn luyện chính tả là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm, giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình học bài và chuẩn bị cho bài học mới trên lớp. Mời các bạn tham khảo.

Chương trình địa phương - Rèn luyện chính tả

I. Nội dung luyện tập

1. Đối với các tỉnh miền Bắc

Viết đúng các phụ âm dễ bị mắc lỗi

- tr / ch: trả / chả, tro / cho, trong / chong, tre / che

- s / x: sen / xen, so / xo, son / xon, sung / xung

- r/d/ gi: ra / da / gia, ran / dan / gian

- 1/n: lồi / nồi, lép / nép, la / na, li / ni

2. Đối với các tỉnh miền Trung, miền Nam:

a) Viết đúng một số cặp phụ âm cuối dễ mắc lỗi:

- c / t: mắc / mắt, cắc / cắt

- n/ ng: tàn / tàng, quan / quang

b) Viết đúng một số phụ âm đầu dễ mắc lỗi:

v/ d: vừa / dừa, vô / dô

II. Một số hình thức luyện tập

1. Viết những đoạn, bài chứa các âm, thanh dễ mắc lỗi

- Nghe – viết (nhờ bố mẹ, anh chị, bạn bè đọc hộ – hoặc qua cô giáo rèn luyện ở lớp).

- Nhớ – viết (Em tự luyện tập – cảm thấy có âm nào khó tự rèn luyện).

2. Làm các bài tập chính tả

- Điền vào chỗ trống tr hoặc ch: ...ang trại,

...ang chang, ...i hô, lỗ...ỗ

- Điền vào chỗ trống s hoặc x:

...uất sắc, ...ản xuất, xuất ...ứ, ...ở xuất

- Điền vào chỗ trống r hoặc d/ gi:

...a vẻ; da ...ẻ; ...ảng dạy; ...ày da

- Điền vào chỗ trống 1 hoặc n:

...ăn lộn, nôn ...ao, ...ung nấy, ...âu la

- Điền vào chỗ trống c hoặc t:

đường ta..., thắc mắ..., xa lá...

- Điền vào chỗ trống

ngông cuồ..., hiên nga..., mênh ma...

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 21: Vượt thác của Võ Quảng

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 21: Chương trình địa phương - Rèn luyện chính tả

Đánh giá bài viết
14 618
Học tốt Ngữ Văn 6 Xem thêm