Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Giải bài tập Ngữ văn bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 7 chuẩn bị cho bài giảng của học kỳ 2 sắp tới đây của mình. Mời các bạn tải và tham khảo

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

I. Kiến thức cơ bản

– Khi nói hoặc biết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ tị (cụm C – V) làm thành phần của câu, hoặc cụm từ để mở rộng câu.

- Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể kết cấu bằng cụm CC – V).

II. Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học

1. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

III. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1. Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì.

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Ôn tập văn nghị luận

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 25: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Đánh giá bài viết
1 792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt Ngữ Văn 7 Xem thêm