Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 27: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 27: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 27: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 7 chuẩn bị cho bài giảng của học kỳ 2 sắp tới đây của mình. Mời các bạn tải và tham khảo

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Câu 1. Tìm cụm C-V làm thành phần cấu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong một câu cụm C-V làm thành phần gì?

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt thu hoạch bốп mùа.

(Hồ Chí Minh)

+ Có hai cụm C-V.

+ Một cụm C-V làm chủ ngữ và một cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm động từ, bỏ nghĩa cho động từ cho phép.

b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp, từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm để ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

(Hoài Thanh)

+ Câu này gồm có hai phụ ngữ – giống như một câu ghép gồm hai vế.

+ Phụ ngữ (1): Danh từ khi có một cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm danh từ khi các thi sĩ ca ngợi cảnh núi non, hoa cỏ.

+ Phụ ngữ (2): Danh từ khi được bổ nghĩa bằng một cụm động từ (cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm động từ). Có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm để ngâm vịnh.

c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất nước mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài {...}

(Theo Thạch Lam)

+ Cụm C-V làm phụ ngữ cho danh từ khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất nước mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài [...]

+ Có 2 cụm C-V làm phụ ngữ động từ thấy.

- C-V (1) những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần.

- C-V (2) những thức quý của đất nước mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài.

Câu 2. Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây đều trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C-V làm thành phần cấu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của cậu.

a) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô vui lòng.

Biến đổi thêm động từ.

- Chúng em học giỏi làm cho cha mẹ và thầy cô vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là rất có ích”

Biến đổi: Dùng lời dẫn trực tiếp làm phụ ngữ cho động từ khẳng định.

- Nhà văn Hoài Thanh khẳng định cái đẹp là có ích.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam du dương trầm bổng như một bản nhạc.

Biến đổi: Bỏ cụm từ Điều đó.

- Tiếng Việt rất giàu thanh điều khiến lời nói của người Việt Nam du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Biến đổi: Thay thế cụm từ từ đó bằng một cụm động từ hoặc thêm cụm danh từ vào đầu câu.

- Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

- Cách mạng tháng Tám thành công đã đưa đến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Câu 3. Gộp mỗi câu hoặc vế câu (in đậm) dưới đây thành một câu có cụm C-V làm thành phần cấu hoặc thành phần cụm từ. (Khi gộp có thể thêm hoặc bớt những từ cần thiết nhưng không làm thay đổi nghĩa chính của câu.)

a) Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.

(Ca dao)

Biến đổi: Thêm động từ.

- Anh em hoà thuận khiến cho hai thân vui vây.

b) Đây là cảnh tượng một rừng thông. Ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.

(Hoài Thanh)

Biến đổi: Gộp hai câu lại bỏ dấu chấm.

- Đây là cảnh tượng một rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”... ra đời. Sự ra đời các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp mọi miền đất nước.

(Theo Đình Quang)

Biến đổi: Lược bỏ cụm từ “Sự ra đời của các vở kịch ấy”.

- Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”... ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp mọi miền đất nước.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 27: Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Đánh giá bài viết
7 344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt Ngữ Văn 7 Xem thêm