Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 2: Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Bài tập môn Địa lý lớp 7

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 2: Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 1: Dân số

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 3: Quần cư - Đô thị hóa

Câu 1: Em hãy nối ô chữ 1, 2 với các ô chữ ở cột giữa để được một sơ đồ đúng?

Trả lời

bài tập địa lý 7

Câu 2: Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây

bài tập địa lý 7

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011?

b) Tính mật độ dân số của các châu lục, ghi vào bảng trên. Nêu nhận xét?

Trả lời

a) Biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011

b) Bảng mật độ dân số của các châu lục:

bài tập địa lý 7

Nhận xét:

Theo bảng số liệu cho ta thấy

  • Châu Á có số dân đông nhất thế giới là 4216 triệu người đồng thời cũng là châu lục có mật độ dân số cao nhất thế giới là 132 người/km2
  • Châu Đại Dương có số dân thấp nhất thế thế giới là 37.1 triệu người và có diện tích thấp nhất là 9.275 triệu km2 đồng thời là châu lục có mật độ dân số thấp nhất là 4 người/km2.
  • Châu Phi, châu Âu và châu Mĩ là ba châu lục có số dân, diện tích và mật độ dân số trung bình, có sự chênh lệch thấp.

Câu 3: Hãy nối các ô chữ ở cột A, cột B và cột C sao cho đúng?

Trả lời

bài tập địa lý 7

Đánh giá bài viết
20 1.229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Địa lí 7 Xem thêm