Giải bài tập SBT Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (phần 2)

Bài tập môn Địa lý lớp 11

Giải bài tập SBT Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (phần 1) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 11. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 11 bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Giải bài tập SBT Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (phần 1)

Giải bài tập SBT Địa lý 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì (phần 1)

Câu 1: Quan sát thông tin dưới đây

- Nhiều tài nguyên khoáng sản

- Khí hậu, đất đai thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

><

Các nước Mĩ La tinh có từ 37% đến 62% số dân sống dưới mức nghèo khổ.

Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên.

Trả lời:

Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn là do:

 • Tuy đã giành độc lập song nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến. Các thế lực tôn giáo bảo thủ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.
 • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
 • Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Câu 2: Quan sát biểu đồ dưới đây :

bài tập địa lý

Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004

Trả lời:

Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không ổn định: (Dẫn chứng số liệu)

Nguyên nhân chính là:

 • Mức tăng dân số còn khá cao.
 • Các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.
 • Tình hình chính trị thiếu ổn định.
 • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tê – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
 • Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Câu 3: Chọn ý trả lời đúng

Vấn đề xã hội nào dưới đây khống phải của các nước Mĩ La tinh?

 1. Một bộ phận lớn dân cư còn trong tình trạng đói nghèo.
 2. Có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.
 3. Dân cư đang già hoá nhanh chóng.
 4. Chế độ chiếm hữu ruộng đất bất bình đẳng.

Trả lời:

Chọn C. Dân cư đang già hoá nhanh chóng.

Câu 4: Nêu các biện pháp mà gần đây nhiều nước Mĩ La tinh đã áp dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước

Trả lời:

Các biện pháp mà gần đây nhiều nước Mĩ La tinh đã áp dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước

 • Cải cách kinh tế
 • Củng cố bộ máy nhà nước
 • Phát triển giáo dục
 • Quốc hữu hóa 1 số ngành kinh tế
 • Thực hiện công nghiệp hóa đất nước
 • Tăng cường buôn bán với nước ngoài.
Đánh giá bài viết
1 1.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Địa Lí 11 Xem thêm