Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

1 495

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 35: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Câu 1: Dựa vào bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước = 100%), tr. 124 SGK

Bài tập địa lý 9

Em hãy:

a) Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

b) Qua biểu đồ, kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về sự phát triển của công nghiệp nói chung và các ngành công nghiệp trọng điểm nói riêng ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001.

Bài tập địa lý 9

b) Nhận xét:

  • Hiện nay, trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất (năm 2005 chiếm 55,5 %)
  • Hầu hết các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng đều chiếm tỉ trọng cao so với cả nước. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về các sản phẩm: đầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, sản lượng điện, quần áo may sẵn, bia..

Câu 2: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.

Trả lời:

Bài tập địa lý 9

Câu 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho đúng

Trả lời:

Bài tập địa lý 9

Câu 4: Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

  1. Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động.
  2. Là vùng có nhiều tiềm năng tự nhiên (đặc biệt là dầu khí trên thềm lục địa)ẳ
  3. Là vùng có khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của vùng.
  4. Đông Nam Bộ có thể coi là một "Vùng công nghiệp trọng điểm" có tác dụng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp chung trong cả nước.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào tát cả các ô

Đánh giá bài viết
1 495
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm