Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

2 417

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 4.1 trang 4 sách bài tập Hóa 8:

Điền tên hạt nào tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào ở bài tập):

a) ... và ... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ... Và ... Có cùng khối lượng, còn ... Có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Trong những nguyên tử có cùng loại có cùng con số ... Trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ... Luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.

Lời giải:

a) proton; electron.

b) proton; nơtron; electron.

c) proton.

d) các electron.

Bài 4.2 trang 5 sách bài tập Hóa 8:

Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử:

A. Vô cùng nhỏ.

B. Trung hòa về điện.

C. Tạo ra các chất.

D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hóa học.

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D?) với phần còn lại trống trong câu:

"Nguyên tử là hạt ..., vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

Lời giải:

Chọn: B.

Bài 4.3 trang 5 sách bài tập Hóa 8:

Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Lời giải:

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

 

Bài 4.4 trang 5 sách bài tập Hóa 8:

Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ đồ trong Bai 4 - SGK).

Lời giải:

a)

Nguyên tử

Lớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2

2

3

4

b) Nguyên tử có cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic có cùng số lớp electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

Bài 4.5 trang 5 sách bài tập Hóa 8:

Yêu cầu như bài 4.4.

a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Lời giải:

a) Nguyên tử kali có số electron ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon có số lớp electron như nguyên tử nitơ và nguyên tử neon.

c) Nguyên tử sillic có số electron có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Bài 4.6* trang 6 sách bài tập Hóa 8:

Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhân, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của nguyên tử sillic trong bài tập 4.3 như sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Biết rằng, trong nguyên tử các electron có ở lớp 1 (tính từ hạt nhân) tối đa là 2e, ở lớp 2 tối đa là 8e, ở lớp 3 tạm thời cũng là 8e, nếu còn electron sẽ ở lớp 4.

a) Vẽ sơ đồ đơn giản của năm nguyên tử mà trong hạt nhân có số proton bằng 7, 9, 15, 17, 19.

b) Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 7 ?

Lời giải:

a) Nguyên tử có hạt nhân có số proton lần lượt à 7e+; 9e+; 15e+; 17e+; 19e+.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

b) - Hai nguyên tử có số eletron lớp ngoài cùng là 5.

- Hai nguyên tử có số electron ngoài cùng 7.

Đánh giá bài viết
2 417

Video đang được xem nhiều

Giải SBT Hóa 8 Xem thêm