Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 5.1 trang 6 sách bài tập Hóa 8:

Có thể dùng cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụ từ: “có cùng số proton trong hạt nhân”, trong định nghĩa về nguyên tố hóa học. Đó là cụm từ A, B hay C?

A. Có cùng thành phần hạt nhân.

B. Có cùng khối lượng hạt nhân.

C. Có cùng điện tích hạt nhân.

Lời giải:

Chọn: C.

Bài 5.2 trang 6 sách bài tập Hóa 8:

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của những nguyên tố mà ngử có số proton trong hạt nhân bằng từ 1 đến 10 (xem bảng 1, phần phụ lục).

Lời giải:

STT

Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hidro

Heli

Liti

Beri

Bo

Cacbon

Nitơ

Oxi

Flo

Neon

H

He

Li

Be

B

C

N

C

F

Ne

Bài 5.3 trang 6 sách bài tập Hóa 8:

Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Lời giải:

Tên nguyên tố hóa học

Kí hiệu

Số proton

Liti

Li

3

Beri

Be

4

Bo

B

5

Flo

F

9

Bài 5.4 trang 7 sách bài tập Hóa 8:

a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau: chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon.

b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon lần lượt của: 7K, 12Si và 15P.

Lời giải:

a) 9Mg; 6Cl; 8Ne.

b) Khối lượng của:

7K: 7.39 = 273 đvC

12Si: 12.28 = 336 đvC

15P: 15.31 = 465 đvC

Bài 5.5 trang 7 sách bài tập Hóa 8:

Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi?

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Lời giải:

Khối lượng của 2 nguyên tử Mg: 2.24 = 48đvC

Lập tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Vậy 2 nguyên tử magie nặng hơn 1 nguyên tử oxi là 3 lần.

Bài 5.7 trang 7 sách bài tập Hóa 8:

Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

a) Nếu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử.

b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Viết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Lời giải:

a) Thành phần hạt nhân của hai nguyên tử giống nhau về số proton khác nhau về số proton khác nhau về số nơtron.

b) Vì 2 nguyên tử này có cùng số proton trong hạt nhân là 2 proton nên có cùng 1 nguyên tố hóa học đó là Heli.

Bài 5.8* trang 7 sách bài tập Hóa 8:

Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6p + 6n)

(20p + 20n)

(6p + 7n)

(20p + 22n)

(20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hóa học?

b) Viết tên, kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*)

Lời giải:

a) Các nguyên tử này thuộc 2 nguyên tố hóa học.

b) Hai nguyên tố đó là: cacbon và canxi.

Tên nguyên tố

Cacbon

Canxi

Kí hiệu

C

Ca

Nguyên tử khối

12

40

c)

* Cacbon

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

* Canxi

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Đánh giá bài viết
30 2.366
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa 8 Xem thêm